Політика конфіденційності – Дбай!

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Ця політика конфіденційності (надалі – “Політика”) розроблена ТОВ “КВАДРО СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 39303004, адреса: 65044, м. Одеса, пров.Удільний, буд. 6, офіс №ОК5, надалі – “Товариство” та/або “Адміністрація сайту”) у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані» та/або «Персональні дані») за допомогою веб-сайту: https://dbay.care/ та/або пов’язаних з ними послуг та інструментів.
1.2. Здійснивши реєстрацію та/або заповнивши форму зворотнього зв’язку на Сайті https://dbay.care/, і починаючи використання Сайту, Користувач надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Положенням, його прийняття та згоду з його змістом.
1.3. Під Користувачем в цьому Положенні мається на увазі будь-яка фізична та/або юридична особа, яка має доступ до Сайту і використовує його функціональність і послуги.
1.4. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Сайті, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією Сайту), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні власного Профілю на Сайті, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якої послуги, яка надається Товариством.
1.5. Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.
1.6. Володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів є ТОВ “КВАДРО СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 39303004, адреса: 65044, м. Одеса, пров.Удільний, буд. 6, офіс №ОК5).
1.7. Користувач не має право використовувати сайт https://dbay.care/, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.
1.8. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

2. Склад та зміст персональних даних

2.1. Товариство може збирати наступні Дані:
2.2. Товариство також може обробляти Дані отримані за допомогою наступних технологій: файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої).

3.Мета, межі та строки обробки персональних даних

3.1. Товариство використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:
2.2. Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Також, не обробляється інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість.
3.2. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1. На Сайті можуть міститися посилання на інші веб-ресурси, на які дія даної Політики не розповсюджується.
4.2. Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:
4.3. Товариство залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Сайті; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Товариством неправомірних дій Користувачів Сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

5. Захист Даних

5.1. Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
5.2. Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

6. Права Користувача (суб’єкта персональних даних).
Строк зберігання персональних даних

6.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:

7. Додаткові умови

7.1. Товариство залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://dbay.care/polityka-konfidenchijnosti/. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Сайтом.
7.2. ТОВ «КВАДРО СЕРВІС» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
7.3. Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді Користувача, якщо не зазначено інше.