Угода користувача – Дбай!

Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Сайт https://dbay.care/ (далі – «Сайт») – це Сайт для розміщення інформації про послуги та товари.
1.2. У цій Угоді користувача терміни використовуються в таких значеннях:
Адміністрація Сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю “КВАДРО СЕРВІС” і/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Сайту і надання послуг Користувачам.
Сайт – інтернет-сайт, створений, що функціонує Сайт для розміщення інформації про послуги та товари Власника.
Відвідувач – будь-яка особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
Власник Сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю “КВАДРО СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 39303004).
Додаткові послуги – інші послуги, перелік і вартість яких розміщені на https://dbay.care/ .
Контент – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються та який розміщується на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару/послуги, рекламні матеріали, Оголошення тощо.
Користувач – Відвідувач сайту, який погодився з умовами цієї Угоди.
Обліковий запис – електронний кабінет Користувача (аккаунт) у системі Сайту, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Сервісами.
Оголошення – повідомлення з інформацією про товари (послуги), яке розміщується Адміністрацією сайту з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого продажу різних товарів і послуг Користувачами.
Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа – підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яка, користуючись можливостями Сайту, купує і/або замовляє запропоновані Адміністрацією сайту оголошень товари/послуги. Покупець користується можливостями Сайту шляхом реєстрації та/або шляхом заповнення форми зворотнього зв’язку.
Політика конфіденційності – умови роботи з конфіденційною інформацією на Сайті, що є невід’ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://dbay.care/polityka-konfidenchijnosti/
Сервіси – сукупність послуг, які надаються Користувачам на Сайті відповідно до цієї Угоди, на платній основі.
Угода – дана Угода користувача, яка розміщена за адресою: https://dbay.care/uhoda-korystuvacha/. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент послуги, розміщені на Сайті, а також будь-які їх подальші модифікації і з’являються в подальшому додаткові послуги.
1.3. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом. Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди користувача, а Сайт надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання, а також послуги на умовах, викладених в цій Угоді.
1.4. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (у тому числі, але не виключно, реєстрація, верифікація і/або фактичне користування Послугами) означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди (у тому числі її додатками). Така взаємодія з Сайтом є повним і безумовним акцептом цієї Угоди, незнання якої не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання її умов.
1.5. Угода користувача може бути змінена Адміністрацією Сайту без попереднього повідомлення. Поточна версія Угоди користувача доступна на сторінці https://dbay.care/uhoda-korystuvacha/. Продовження користування Сайтом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Сайтом) означає його згоду зі змінами в Угоді.
1.6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями/Сервісами Сайту і зобов’язаний припинити використання Сайту та покинути його.
1.7. Крім тексту цієї Угоди, порядок надання Послуг і користування Сайтом визначається також Політикою конфіденційності, , яка є невід’ємною частиною цієї Угоди.
1.8. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і/або користуванні Сайтом в разі порушення ним умов цієї Угоди.

2. Опис послуг

2.1. Сайт надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися та користуватися, розміщеними на Сайті Послугами (підготовка об’єкту до здачі, пошук орендарів, допомога у підготовці необхідних документів до здачі об’єкту, фотозвіт проведеної роботи), ознайомлюватися з пропозиціями.

3. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

3.1. Адміністрація Сайту зобов’язується забезпечити можливість отримання Користувачем Послуг в порядку, визначеному цією Угодою.
3.2. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання йому Послуг.
3.3. Адміністрація Сайту залишає за собою право на власний розсуд може обмежувати або припиняти доступ Користувача до Послуг Сайту в будь-який час та без пояснення причин.
3.4. Адміністрація Сайту має право розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Користувачем.
3.5. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з його невід’ємними частинами), Адміністрація Сайту має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до Сайту в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені Користувачеві такими діями.
3.6. Адміністрація Сайту має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), в тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Користувачем електронної пошти або SMS/Viber/Telegram/Whatsapp-повідомлень на надані Користувачем електронні адреси та номери його мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про діяльність Власника Сайту. Користувач у будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.
3.7. Адміністрація Сайту зобов’язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки у разі зазначення Користувачем ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з наданням Послуг.
3.8. Адміністрація Сайту має право здійснювати модерацію всього Контенту та Оголошень на відповідність їх вимогам цієї Угоди та чинного законодавства України, і у разі виявлених порушень в будь-який час на свій розсуд видаляти таку інформацію з Сайту без пояснення причин.
3.9. У разі, якщо ТОВ «КВАДРО СЕРВІС» виступає організатором чи партнером в рекламних акціях, бонусних програмах, спеціальних програмах лояльності та/або інших заходах, які передбачають надання заохочень Користувачам Сайту, як учасникам таких заходів, та у разі отримання відомостей про незаконну діяльність учасників таких заходів та/або встановлення фактів чи обставин, які вказують на те, що діяльність учасників має ознаки незаконної та/або порушує умови та/або правила проведення таких заходів, Адміністрація Сайту, з метою забезпечення безпеки Користувачів та роботи Сайту, а також з метою запобігання та припинення шахрайських дій на Сайті, має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якї із наданих послуг на Сайті в будь-який час та/або розірвати договір в односторонньому порядку.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач зобов’язується використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Власника Сайту. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.
4.2. Користувач не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Сайту і є його несумлінним використанням. Користувач зобов’язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
4.3. Користувач зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю/Облікового запису шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
4.4. Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування тощо свої логін і пароль для доступу до Сайту, третім особам без згоди Адміністрації Сайту. У разі передачі логіна і пароля або прав на Сайт будь-третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.
4.5. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача. Користувач не може використовувати пароль і Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису. Сайт і Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов’язань.
4.6. Користувач не має права використовувати інформацію Сайту для особистих некомерційних цілей.
4.7. Користувач зобов’язується надати за запитом від Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надання Послуг.
4.8. Користувач зобов’язується дотримуватися майнових та немайнових прав авторів матеріалів Сайту та не використовувати у своїх чи комерційних цілях.
4.9. Користувач зобов’язується не вводити інших Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації.
4.10. Користувач зобов’язується не спотворювати відомості про себе.
4.11. Користувачеві забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
4.12. Користувачеві забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми.

5. Відповідальність. Обмеження відповідальності.

5.1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Послуг. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Послуг.
5.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відповідність Послуг цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове та безперебійне надання Послуг, припинення доступу Користувача до Послуг, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Послуг, з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Сайту, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов’язані з цим збитки.
5.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до надання Послуг, за припинення доступу до Послуг, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв’язку та інше.
5.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Користувача.
5.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачем Сайту.
5.6. У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Власника Сайту, пов’язаних з використанням Користувачем Сайту, такий Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію Сайту від можливих збитків і розглядів, або виступити на боці Адміністрації Сайту в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Власнику Сайту (включаючи судові витрати), завдані йому у зв’язку з претензіями та позовами, що пов’язані діяльністю Користувача на Сайті.
5.7. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за дії систем переказів, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.

6. Інтелектуальна власність

6.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів авторського права, і інших об’єктів, що використовуються на Сайті при наданні Послуг, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, що входять до складу Сайту і належать Сайту, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Адміністрації Сайту чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.
7.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, ратифікованих Верховною Радою України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
7.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
7.4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну.
7.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.
7.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.